| Home |

Back| Terry Bogard | Andy Bogard | Joe Higashi | Mai Shiranui | Billy Kane | Blue Mary | Bob Wilson | Cheng Shin Zan | - Li Xiangfei - | Kim Kaphwan | Ryuji Yamazaki |
| Rick Strowd | Duck King | Franco Bash | Tung Fu Rue | Jin Chonrei | Jin Chonshu | Hon-Fu | Sokaku Mochizuki | Laurence Blood | Wolfgang Krauser | Geese Howard |
| Terry Bogard | Andy Bogard | Joe Higashi | Mai Shiranui | Billy Kane | Blue Mary | Bob Wilson | Cheng Shin Zan | - Li Xiangfei - | Kim Kaphwan | Ryuji Yamazaki |
| Rick Strowd | Duck King | Franco Bash | Tung Fu Rue | Jin Chonrei | Jin Chonshu | Hon-Fu | Sokaku Mochizuki | Laurence Blood | Wolfgang Krauser | Geese Howard |