| Home |

Back| Zhao Yun | Cao Cao | Dian Wei | Diao Chan | Guan Yu | Lu Bu | - Lu Xun - | Nobunaga |
| Sun Shang Xiang | Taishi Ci | Toukichi | Xiahou Dun | Xu Zhu | Zhang Fei | Zhou Yu | Zhuge Liang |

| Zhao Yun | Cao Cao | Dian Wei | Diao Chan | Guan Yu | Lu Bu | - Lu Xun - | Nobunaga |
| Sun Shang Xiang | Taishi Ci | Toukichi | Xiahou Dun | Xu Zhu | Zhang Fei | Zhou Yu | Zhuge Liang |