| Home |

Back| Zhao Yun | Cao Cao | Dian Wei | Diao Chan | Guan Yu | Lu Bu | Lu Xun | Nobunaga |
| Sun Shang Xiang | Taishi Ci | Toukichi | - Xiahou Dun - | Xu Zhu | Zhang Fei | Zhou Yu | Zhuge Liang |


| Zhao Yun | Cao Cao | Dian Wei | Diao Chan | Guan Yu | Lu Bu | Lu Xun | Nobunaga |
| Sun Shang Xiang | Taishi Ci | Toukichi | - Xiahou Dun - | Xu Zhu | Zhang Fei | Zhou Yu | Zhuge Liang |