| Home |

Back| Zhao Yun | Cao Cao | Dian Wei | Diao Chan | - Guan Yu - | Lu Bu | Lu Xun | Nobunaga |
| Sun Shang Xiang | Taishi Ci | Toukichi | Xiahou Dun | Xu Zhu | Zhang Fei | Zhou Yu | Zhuge Liang |

| Zhao Yun | Cao Cao | Dian Wei | Diao Chan | - Guan Yu - | Lu Bu | Lu Xun | Nobunaga |
| Sun Shang Xiang | Taishi Ci | Toukichi | Xiahou Dun | Xu Zhu | Zhang Fei | Zhou Yu | Zhuge Liang |