| Home |

Back| Zhao Yun | Cao Cao | Dian Wei | Diao Chan | Guan Yu | Lu Bu | Lu Xun | Nobunaga |
| Sun Shang Xiang | Taishi Ci | Toukichi | Xiahou Dun | - Xu Zhu - | Zhang Fei | Zhou Yu | Zhuge Liang || Zhao Yun | Cao Cao | Dian Wei | Diao Chan | Guan Yu | Lu Bu | Lu Xun | Nobunaga |
| Sun Shang Xiang | Taishi Ci | Toukichi | Xiahou Dun | - Xu Zhu - | Zhang Fei | Zhou Yu | Zhuge Liang |