| Home |

Back| Guan Yu | Zhang Fei | - Zhao Yun - | Zhuge Liang |
| Huang Zhong | Ma Chao | Diao Chan | Liao Zhang || Guan Yu | Zhang Fei | - Zhao Yun - | Zhuge Liang |
| Huang Zhong | Ma Chao | Diao Chan | Liao Zhang |