| Home |

Back| Guan Yu | Zhang Fei | Zhao Yun | Zhuge Liang |
| Huang Zhong | - Ma Chao - | Diao Chan | Liao Zhang || Guan Yu | Zhang Fei | Zhao Yun | Zhuge Liang |
| Huang Zhong | - Ma Chao - | Diao Chan | Liao Zhang |