| Home |

Back| Guan Yu | - Zhang Fei - | Zhao Yun | Zhuge Liang |
| Huang Zhong | Ma Chao | Diao Chan | Liao Zhang || Guan Yu | - Zhang Fei - | Zhao Yun | Zhuge Liang |
| Huang Zhong | Ma Chao | Diao Chan | Liao Zhang |