| Home |

Back| Zhao Yun | - Zhang Fei - | Guan Yu | Ma Chao |
| Huang Zhong | Zhuge Liang | Diao Chan | Liao Zhang || Zhao Yun | - Zhang Fei - | Guan Yu | Ma Chao |
| Huang Zhong | Zhuge Liang | Diao Chan | Liao Zhang |