| Home |

Back| Zhao Yun | Zhang Fei | Guan Yu | Ma Chao |
| - Huang Zhong - | Zhuge Liang | Diao Chan | Liao Zhang || Zhao Yun | Zhang Fei | Guan Yu | Ma Chao |
| - Huang Zhong - | Zhuge Liang | Diao Chan | Liao Zhang |