| Home |

Back| - Good Endings - | Bad Ending |

| Haohmaru | Kazuki Kazama | Sogetsu Kazama | Galford | Jubei Yagyu | Basara Kubikiri | Shizumaru Hisame | Rimururu | Charlotte |
| - Genjuro Kibagami - | Ukyo Tachibara | Hanzo Hattori | Kyoshiro Senryo | Gaira Kafuin | Nakoruru | Tam Tam | Amakusa Shirou |
| Haohmaru | Kazuki Kazama | Sogetsu Kazama | Galford | Jubei Yagyu | Basara Kubikiri | Shizumaru Hisame | Rimururu | Charlotte |
| - Genjuro Kibagami - | Ukyo Tachibara | Hanzo Hattori | Kyoshiro Senryo | Gaira Kafuin | Nakoruru | Tam Tam | Amakusa Shirou |

| - Good Endings - | Bad Ending |