| Home |

Back| - Good Endings - | Bad Ending |

| Haohmaru | Kazuki Kazama | Sogetsu Kazama | - Galford - | Jubei Yagyu | Basara Kubikiri | Shizumaru Hisame | Rimururu | Charlotte |
| Genjuro Kibagami | Ukyo Tachibara | Hanzo Hattori | Kyoshiro Senryo | Gaira Kafuin | Nakoruru | Tam Tam | Amakusa Shirou || Haohmaru | Kazuki Kazama | Sogetsu Kazama | - Galford - | Jubei Yagyu | Basara Kubikiri | Shizumaru Hisame | Rimururu | Charlotte |
| Genjuro Kibagami | Ukyo Tachibara | Hanzo Hattori | Kyoshiro Senryo | Gaira Kafuin | Nakoruru | Tam Tam | Amakusa Shirou |

| - Good Endings - | Bad Ending |