| Home |

Back| Haohmaru | Hanzo Hattori | Charlotte | Galford | Nakoruru | Jubei Yagyu | Earthquake |
| - Gen-An Shiranui - | Kyoshiro Senryo | Tam Tam | Ukyo Tachibana | Wan-Fu || Haohmaru | Hanzo Hattori | Charlotte | Galford | Nakoruru | Jubei Yagyu | Earthquake |
| - Gen-An Shiranui - | Kyoshiro Senryo | Tam Tam | Ukyo Tachibana | Wan-Fu |