| Home |

Back| Haohmaru | Hanzo Hattori | Charlotte | Galford | Nakoruru | - Jubei Yagyu - | Earthquake |
| Gen-An Shiranui | Kyoshiro Senryo | Tam Tam | Ukyo Tachibana | Wan-Fu |


| Haohmaru | Hanzo Hattori | Charlotte | Galford | Nakoruru | - Jubei Yagyu - | Earthquake |
| Gen-An Shiranui | Kyoshiro Senryo | Tam Tam | Ukyo Tachibana | Wan-Fu |