| Home |

Back| Terry Bogard | Andy Bogard | Joe Higashi | Mai Shiranui | Billy Kane | Blue Mary | Bob Wilson | Cheng Shin Zan | Li Xiangfei | Kim Kaphwan | Ryuji Yamazaki |
| Rick Strowd | Duck King | Franco Bash | - Tung Fu Rue - | Jin Chonrei | Jin Chonshu | Hon-Fu | Sokaku Mochizuki | Laurence Blood | Wolfgang Krauser | Geese Howard || Terry Bogard | Andy Bogard | Joe Higashi | Mai Shiranui | Billy Kane | Blue Mary | Bob Wilson | Cheng Shin Zan | Li Xiangfei | Kim Kaphwan | Ryuji Yamazaki |
| Rick Strowd | Duck King | Franco Bash | - Tung Fu Rue - | Jin Chonrei | Jin Chonshu | Hon-Fu | Sokaku Mochizuki | Laurence Blood | Wolfgang Krauser | Geese Howard |