| Home |

Back| Haohmaru | Charlotte | Hanzo Hattori | Genjuro Kibagami | Kyoshiro Senryo | Sieger Neinhalt | Galford |
| Earthquake | Cham Cham | - Ukyo Tachibana - | Jubei Yagyu | Nakoruru | Gen-An Shiranui | Wan-Fu | Nicotine Caffeine |


| Haohmaru | Charlotte | Hanzo Hattori | Genjuro Kibagami | Kyoshiro Senryo | Sieger Neinhalt | Galford |
| Earthquake | Cham Cham | - Ukyo Tachibana - | Jubei Yagyu | Nakoruru | Gen-An Shiranui | Wan-Fu | Nicotine Caffeine |