| Home |

Back| Haohmaru | Genjuro Kibagami | Galford | Hanzo Hattori | Jyubei Yagyu | Ukyo Tachibana | Nakoruru | - Rimururu - |
| Shizumaru Hisame | Sogetsu Kazama | Kazuki Kazama | Shiki | Amakusa Shirou | Zankuro Minazuki |


| Haohmaru | Genjuro Kibagami | Galford | Hanzo Hattori | Jyubei Yagyu | Ukyo Tachibana | Nakoruru | - Rimururu - |
| Shizumaru Hisame | Sogetsu Kazama | Kazuki Kazama | Shiki | Amakusa Shirou | Zankuro Minazuki |