| Home |

Back| Standard Teams | - Special Teams - | Team Edit |

| Adelheid Team | - Gai / Hayate / Jazu / Silver Team - |

If You Finished Magaki With Gai
If You Finished Magaki With Hayate
If You Finished Magaki With Jazu
If You Finished Magaki With Silver| Adelheid Team | - Gai / Hayate / Jazu / Silver Team - |

| Standard Teams | - Special Teams - | Team Edit |