| Home |

Back| - Normal/Hard Mode - | Easy Mode |

| Lorentz | Kento | Tong Lee | Burke | Yuri | Eric |
| Sheila | - Shuzar - | Rhajang | Yadon | Shiro | Jenshi || Lorentz | Kento | Tong Lee | Burke | Yuri | Eric |
| Sheila | - Shuzar - | Rhajang | Yadon | Shiro | Jenshi |

| - Normal/Hard Mode - | Easy Mode |