| Home |

Back| - Normal/Hard Mode - | Easy Mode |

| Lorentz | Kento | Tong Lee | Burke | Yuri | Eric |
| Sheila | Shuzar | Rhajang | Yadon | Shiro | - Jenshi - |
| Lorentz | Kento | Tong Lee | Burke | Yuri | Eric |
| Sheila | Shuzar | Rhajang | Yadon | Shiro | - Jenshi - |

| - Normal/Hard Mode - | Easy Mode |