| Home |

Back| - Normal/Hard Mode - | Easy Mode |

| Lorentz | Kento | Tong Lee | Burke | Yuri | - Eric - |
| Sheila | Shuzar | Rhajang | Yadon | Shiro | Jenshi |


| Lorentz | Kento | Tong Lee | Burke | Yuri | - Eric - |
| Sheila | Shuzar | Rhajang | Yadon | Shiro | Jenshi |

| - Normal/Hard Mode - | Easy Mode |