| Home |

Back| - Normal/Hard Mode - | Easy Mode |

| - Lorentz - | Kento | Tong Lee | Burke | Yuri | Eric |
| Sheila | Shuzar | Rhajang | Yadon | Shiro | Jenshi || - Lorentz - | Kento | Tong Lee | Burke | Yuri | Eric |
| Sheila | Shuzar | Rhajang | Yadon | Shiro | Jenshi |

| - Normal/Hard Mode - | Easy Mode |